Vostede está aquí

Escola oficial Naútico-Pesqueira de Ferrol

A Escola Oficial Naútico-Pesqueira de Ferrol atópase na rua Aneiros de Serantes. Nela as futuras tripulacións dos barcos pesqueiros reciben unha formación integral nas diferentes especialidades de mecánica naval, de pesca e de transporte marítimo.

Infraestrutura

  • 17 aulas de teoría e práctica.
  • Residencia.
  • Comedor.
  • Aula de seguridade, supervivencia e loita contra incendios.
  • Simulador de puente.

Datos de contacto

Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol
Avda 19 de Febreiro, 30-34. Serantes
15405 Ferrol-A Coruña
Tlf 881 938 212
Fax 881 938 224
Email escola.nautica.ferrol@edu.xunta.es

 

RESOLUCIÓN do 04 de outubro de 2017 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación provisional de persoas adxudicatarias de prazas de residencia na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol (prazo extraordinario) conforme á orde do 12 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta Consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2017/2018 - 05/10/2017

RESOLUCIÓN do 04 de outubro de 2017 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación definitiva de persoas adxudicatarias de prazas de residencia na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol conforme á orde do 12 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta Consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2017/2018 - 05/10/2017

 

Normativa dos ciclos formativos

DECRETO 94/2013, do 6 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
Transporte Marítimo e Pesca de Altura (3.5 Mb)

DECRETO 193/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións (4 Mb)

 

Formación non regrada

1º e 2º Trimestre. Curso 2017-2018 (375 Kb)

 

Aula de seguridade e salvamento

Cursos Aula de seguridade e salvamento. FERROL 2016-2017 - 04/08/2017