Vostede está aquí

Información ao profesorado

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro (224 Kb) pola que se recoñecen as actividades formativas ou equiparables á formación como mérito para a consolidación do compoñente do complemento específico por formación permanente aos/as funcionarios/as das escalas de profesores/as numerarios/as e mestres/as de taller que imparten ensinanzas nos institutos e escolas oficiais marítimo-pesqueiras da Consellería do Mar - 22/03/2018

Catálogo sexenios (214 Kb) - 22/03/2018