Vostede está aquí

Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Convocatorias

  • RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2017 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia - 21/02/2017
  • RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia. - 28/04/2017

 

TITULACIÓNS DE LECER - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebración Data publicación web Curso/exame Documento
VIGO
Decembro 2017 01/12/2017 Horario de exames (344 Kb)
11/12/2017 22/11/2017 Patrón/oa de navegación básica (Teoría) Listaxe provisional de admitidos/as (479 Kb)
11/12/2017 01/12/2017 Patrón/oa de navegación básica (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos/as (448 Kb)
11/12/2017 13/12/2017 Patrón/oa de navegación básica (Teoría)

Exame (252 Kb)

Folla de respostas (365 Kb)

11/12/2017 20/12/2017 Patrón/oa de navegación básica (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (513 Kb)
11/12/2017 12/01/2018 Patrón/oa de navegación básica (Teoría) Listaxe definitiva de cualificacións (448 Kb)
12/12/2017 17/11/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer Listaxe provisional de admitidos/as (638 Kb)
12/12/2017 04/12/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer Listaxe definitiva de admitidos/as (523 Kb)
12/12/2017 14/12/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer

Exame (424 Kb)

Folla de respostas (518 Kb)

12/12/2017 20/12/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer Listaxe provisional de cualificacións (642 Kb)
12/12/2017 11/01/2018 Patrón/oa de embarcacións de lecer Listaxe definitiva de cualificacións (672 Kb)
13/12/2017 20/11/2017 Patrón/oa de iate Listaxe provisional de admitidos/as (327 Kb)
13/12/2017 05/12/2017 Patrón/oa de iate Listaxe definitiva de admitidos/as (316 Kb)
13/12/2017 14/12/2017 Patrón/oa de iate

Exame xenérico (189 Kb)

Exame navegación (296 Kb)

Folla de respostas (89 Kb)

13/12/2017 18/12/2017 Patrón/oa de iate Dilixencia de corrección (259 Kb)
13/12/2017 21/12/2017 Patrón/oa de iate Listaxe provisional de cualificacións (398 Kb)
13/12/2017 12/01/2018 Patrón/oa de iate Listaxe definitiva de cualificacións (343 Kb)
14/12/2017 21/11/2017 Capitán/a de iate Listaxe provisional de admitidos/as (312 Kb)
14/12/2017 11/12/2017 Capitán/a de iate Listaxe definitiva de admitidos/as (325 Kb)
14/12/2017 18/12/2017 Capitán/a de iate

Exame. Módulo xenérico (188 Kb)

Exame. Módulo navegación (220 Kb)

Plantilla IMOS (186 Kb)

Folla de respostas (113 Kb)

14/12/2017 22/12/2017 Capitán/a de iate Listaxe provisional de cualificacións (312 Kb)
14/12/2017 12/01/2018 Capitán/a de iate Listaxe definitiva de cualificacións (405 Kb)
RIBEIRA
12/12/2017 23/11/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer Listaxe provisional de admitidos/as (440 Kb)
12/12/2017 29/11/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer Listaxe definitiva de admitidos/as (348 Kb)
12/12/2017 13/12/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer Exame e folla de respostas (2 Mb)
12/12/2017 20/12/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer Listaxe provisional de cualificacións (838 kb)
12/12/2017 15/01/2018 Patrón/oa de embarcacións de lecer Listaxe definitiva de cualificacións (830 kb)
13/12/2017 23/11/2017 Patrón/oa de iate Listaxe provisional de admitidos/as (137 Kb)
13/12/2017 29/11/2017 Patrón/oa de iate Listaxe definitiva de admitidos/as (77 Kb)
13/12/2017 15/12/2017 Patrón/oa de iate Exame e folla de respostas (684 Kb)
13/12/2017 20/12/2017 Patrón/oa de iate Listaxe provisional de cualificacións (231 Kb)
13/12/2017 15/01/2018 Patrón/oa de iate Listaxe definitiva de cualificacións (232 Kb)
FERROL
11/12/2017 24/11/2017 Patrón/oa de navegación básica. Teoría Listaxe provisional de admitidos/as (67 Kb)
11/12/2017 30/11/2017 Patrón/oa de navegación básica. Teoría Listaxe definitiva de admitidos/as (66 Kb)
12/12/2017 24/11/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer Listaxe provisional de admitidos/as (194 Kb)
12/12/2017 30/11/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer Listaxe definitiva de admitidos/as (80 Kb)
12/12/2017 20/12/2017 Patrón/oa de embarcacións de lecer

Exame e folla de respostas (364 Kb)

Listaxe provisional de cualificacións (278 Kb)

13/12/2017 24/11/2017 Patrón/oa de iate Listaxe provisional de admitidos/as (53 Kb)
13/12/2017 30/11/2017 Patrón/oa de iate Listaxe definitiva de admitidos/as (61 Kb)
13/12/2017 21/12/2017 Patrón/oa de iate

Exame e folla de respostas (458 Kb)

Listaxe provisional de cualificacións (65 Kb)

 

TITULACIÓNS DE LECER - CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebración Data publicación web Curso/exame Documento
FERROL
VIGO
RIBEIRA