Vostede está aquí

Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Convocatorias

  • RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia - 25/05/2018
  • RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia - 16/03/2018
  • Calendario de exames de lecer xullo 2018 - 03/07/2018

 

TITULACIÓNS DE LECER - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebración Data publicación web Curso/exame Documento
VIGO
10/07/2018 02/08/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe definitiva de cualificacións (322 Kb)
RIBEIRA
FERROL
10/07/2018 07/08/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe definitiva de cualificacións (250 Kb)

 

TITULACIÓNS DE LECER - CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebración Data publicación web Curso/exame Documento
FERROL
10/09/2018 22/08/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (76 Kb)
10/09/2018 07/09/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos (53 Kb)
10/09/2018 12/09/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)

Exame (185 Kb)

Folla de respostas (39 Kb)

11/09/2018 22/08/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (147 Kb)
11/09/2018 06/09/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe definitivo de admitidos (105 Kb)
11/09/2018 14/09/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Exame e folla de respostas (331 Kb)
10/09/2018 14/09/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (72 Kb)
12/09/2018 22/08/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (68 Kb)
12/09/2018 05/09/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe definitivo de admitidos (33 Kb)
12/09/2018 17/09/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Exame e folla de respostas (299 Kb)
RIBEIRA
10/09/2018 24/08/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (77 Kb)
10/09/2018 07/09/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos (73 Kb)
10/09/2018 12/09/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Exame e Folla de respostas (517 Kb)
10/09/2018 18/09/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (200 Kb)
11/09/2018 24/08/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (80 Kb)
11/09/2018 07/09/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe definitivo de admitidos (71 Kb)
11/09/2018 12/09/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Exame e Folla de respostas (876 Kb)
11/09/2018 18/09/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (387 Kb)
12/09/2018 24/08/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (75 Kb)
12/09/2018 07/09/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe definitivo de admitidos (71 Kb)
12/09/2018 14/09/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Exame e Folla de respostas (891 Kb)
12/09/2018 18/09/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (99 Kb)
VIGO
10/09/2018 23/08/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (300 Kb)
10/09/2018 05/09/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos (308 Kb)
10/09/2018 12/09/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)

Exame (308 Kb)

Folla de respostas (72 Kb)

10/09/2018 12/09/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (403 Kb)
11/09/2018 23/08/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (147 Kb)
11/09/2018 05/09/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Horario de exames (519 Kb)
11/09/2018 07/09/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (1 Mb)
11/09/2018 12/09/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)

Exame (456 Kb)

Folla de respostas (115 Kb)

11/09/2018 14/09/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (567 Kb)
12/09/2018 24/08/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (380 Kb)
12/09/2018 10/09/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos (275 Kb)
12/09/2018 14/09/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría)

Exame (421 Kb)

Folla de respostas (93 Kb)

12/09/2018 14/09/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (350 Kb)
13/09/2018 24/08/2018 Capitán/a de Iate (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (290 Kb)
13/09/2018 10/09/2018 Capitán/a de Iate (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos (301 Kb)
13/09/2018 17/09/2018 Capitán/a de Iate (Teoría)

Exame (392 Kb)

Folla de respostas (93 Kb)

Nota informativa (195 Kb)

Tabla de mareas (535 Kb)

Listaxe provisional de cualificacións (379 Kb)