Vostede está aquí

Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Convocatorias

  • RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia - 25/05/2018
  • RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia - 16/03/2018
  • Calendario de exames de lecer xullo 2018 - 03/07/2018

 

TITULACIÓNS DE LECER - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebración Data publicación web Curso/exame Documento
VIGO
09/07/2018 21/06/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (1Mb)
09/07/2018 05/07/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos (1Mb)
09/07/2018 11/07/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Exame e folla de respostas (310 Kb)
09/07/2018 11/07/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (1 Mb)
10/07/2018 21/06/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (1 Mb)
10/07/2018 05/07/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos (1 Mb)
10/07/2018 11/07/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Exame e folla de respostas (958 Kb)
10/07/2018 13/07/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (1 Mb)
11/07/2018 22/06/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (540 Kb)
11/07/2018 09/07/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos (280 Kb)
11/07/2018 12/07/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría)

Exame (530 Kb)

Plantilla correctora (455 Kb)

Tabla de mareas (147 Kb)

11/07/2018 16/07/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de cualificacións (331 Kb)
RIBEIRA
09/07/2018 21/06/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (77 Kb)
10/07/2018 21/06/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (80 Kb)
10/07/2018 03/07/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos (72 Kb)
10/07/2018 12/07/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)

Exame e folla de respostas (802 Kb)

Listaxe provisional de cualificacións (275 Kb)

11/07/2018 21/06/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (76 Kb)
FERROL
09/07/2018 20/06/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (60 Kb)
10/07/2018 20/06/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (159 Kb)
10/07/2018 06/07/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe definitiva de admitidos (150 Kb)
10/07/2018 12/07/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Exame e folla de respostas (392 Kb)
11/07/2018 20/06/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de admitidos (59 Kb)

 

TITULACIÓNS DE LECER - CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebración Data publicación web Curso/exame Documento
FERROL
RIBEIRA
VIGO