Vostede está aquí

Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Convocatorias

  • RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia - 16/03/2018
  • RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia - 26/02/2018

 

TITULACIÓNS DE LECER - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebración Data publicación web Curso/exame Documento
VIGO
03/04/2018 13/03/2018 Patrón/oa de Navegación Básica Listaxe provisional de admitidos/as (593 Kb)
04/04/2018 14/03/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de admitidos/as (510 Kb)
05/04/2018 16/03/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de admitidos/as (320 Kb)
RIBEIRA
03/04/2018 15/03/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de admitidos/as (73 Kb)
04/04/2018 15/03/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de admitidos/as (86 Kb)
05/04/2018 15/03/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de admitidos/as (70 Kb)
FERROL
03/04/2018 16/03/2018 Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría) Listaxe provisional de admitidos/as (68 Kb)
04/04/2018 16/03/2018 Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría) Listaxe provisional de admitidos/as (116 Kb)
05/04/2018 16/03/2018 Patrón/oa de Iate (Teoría) Listaxe provisional de admitidos/as (45 Kb)

 

TITULACIÓNS DE LECER - CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebración Data publicación web Curso/exame Documento
FERROL
VIGO
RIBEIRA