Vostede está aquí

Proxectos de Acuicultura sometidos ao procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental establece que o órgano substantivo deberá publicar na súa sede electrónica:

  • A decisión sobre a autorización ou denegación dos proxectos sometidos a avaliación de impacto ambiental (artigos 42º e 48º da lei).
  • Referencia ao Diario Oficial de Galicia correspondente no que se publicou a declaración de impacto ambiental (artigos 42º e 48º).
  • Programa de Vixilancia Ambiental (artigo 52º)
  • Listado de Comprobación (artigo 52º)


Listado dos proxectos 

Código

Denominación

Tipo Establecimiento

Localización

Promotor

Enlace

 

Ampliacións das instalacións de acuicultura de Acuicodoro S.L. no polígono empresarial de Cuiña, Cervo (Lugo)

Criadoiro e Granxa Mariña

Cervo (Lugo)

Acuidoro S.L.

Ver ficha do proxecto

 

Cultivo de mexillón mediante a instalación de liñas de cultivo (long-line)

Líneas de cultivo (Long-line)

Distrito Martímo Camariñas

Polígono A

Mariscos Ricamar S.L.

Ver ficha do proxecto

 

Instalación de gaiolas en estrutura flotante para cultivos politróficos (crustáceos alimentados de restos de mexilón)

Gaiolas

Distrito Martímo Camariñal

Polígono D

Begnino Triñanes e outros

Ver ficha do proxecto