Vostede está aquí

Proceso electoral de confrarías de pescadores

Normativa que regula o proceso electoral nas confrarías de pescadores de Galicia e establece o proceso a seguir en cada momento, detallando todos os pasos para elixir o patrón maior e os membros do cabido.

 

  • Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións. (1,2 Mb)
  • Corrección erros Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións.(418 Kb)
  • Orde do 29 de abril de 2014 pola que se regulan as eleccións para a renovación dos órganos reitores de confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións.
  • Resolución do 5 de maio de 2014 da Consellería do Medio Rural e do Mar pola que se convocan eleccións a renovación dos órganos reitores das confrarías de pescadores de Galicia, incluídas as súas agrupacións sectoriais e das súas federacións. (139,6 Kb).
  • Resolución do 5 de maio de 2014 da Consellería do Medio Rural e do Mar, pola que se nomean aos membros da xunta electoral, para a celebración das eleccións para a renovación dos órganos reitores das confrarías de pescadores de Galicia e das súas federacións (96,8 Kb).
  • Estrutura dos censos electorais (Art. 14.1 Orde do 29/04/2014) (23 Kb).
  • Cronograma electoral en desenvolvemento dos anexos I e II da orde de 29 de abril de 2014 (281 Kb).