Usted está aquí

Funcións e estructura

Funcións

A Consellería do Mar é o órgano da Administración galega encargado da ordenación e o fomento do sector pesqueiro, marisqueiro, acuícola e de transformación dos produtos do mar no ámbito de Galicia.

As súas principais actuacións abranguen:

 • Investigación e asistencia técnica ao sector.
 • Elaboración e aplicación de plans de mantemento e mellora do litoral e dos recursos pesqueiros.
 • Renovación, expedición e control das titulacións profesionais pesqueiras, náutico-deportivas e de mergullo.
 • Salvamento marítimo e loita contra a contaminación.
 • Planificación e actuacións portuarias.

Estrutura da Consellería

 1. Para o exercicio das súas funcións, a Consellería do Mar estrutúrase nos seguintes órganos:
  • Conselleira: Rosa Quintana Carballo
  • Secretaría Xeral Técnica: Silvia Cortiñas Fernández
  • Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica: Mercedes Rodríguez Moreda
  • Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro: Susana Rodríguez Carballo
 2. Quedan adscritas a esta Consellería as entidades públicas instrumentais do sector
  público autonómico:
  • O ente público Portos de Galicia. Presidenta: Susana Lenguas Gil
  • O ente público Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia.
   Directora : Covadonga Salgado Blanco

Guía da Comunicación