Novedad

LISTAS PROVISIONAIS de solicitudes admitidas e excluídas conforme á Orde do 5 de outubro de 2023 (DOG nº196 do 21 de outubro) pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan dúas bolsas de formación en materia de investigación mariña para persoas con titulación superior (código de procedemento PE609E)

Ficheiros