Usted está aquí

Anuncios


ORDE do 15 de novembro de 2021 pola que se amplía o crédito da Orde do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se fixa o crédito para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2021 (código de procedemento PE155A)
[24/11/2021]

Máis información