Usted está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar de Vigo pola que se autoriza o emprego da lista de reserva xurdida da relación definitiva de persoas non seleccionadas para ter acceso ao permiso de explotación para marisqueo a pé na confraría de Pontevedra
[22/09/2022]

Máis información