Usted está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se declara vacante unha (1) praza da convocatoria do proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de anémone no permiso de explotación de embarcación ao abeiro do plan de xestión para o recurso específico anémone, a pé, mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie, da confraría de pescadores de Camelle
[28/07/2022]

Máis información