Usted está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña, pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes seleccionadas no proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de pescadores de Rianxo e se abre o prazo para a presentación de documentación.
[27/05/2021]

Máis información