Novedad

RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial de Vigo pola que se publica a relación de persoas aspirantes admitidas no proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación de percebe na modalidade a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría da Guarda, coa puntuación provisional obtida, e as persoas excluídas do proceso

Ficheiros