Usted está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2019 da Xefatura Territorial da Consellería do Mar de Vigo pola que se autoriza o emprego da lista de reserva xurdida da relación definitiva de persoas non seleccionadas e que non foron excluídas do proceso selectivo para ter acceso ao permiso de explotación para marisqueo a pé na confraría de Lourizán
[11/09/2019]

Máis información