Usted está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2018 da xefatura territorial da Consellería do Mar de Vigo pola que se autoriza o emprego da lista de reserva xurdida da relación definitiva de persoas non seleccionadas e que non foron excluídas do proceso selectivo para ter acceso ao permiso de explotación para marisqueo a pé na confraría de Pontevedra
[12/07/2018]

Máis información