Usted está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2017 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convocan 20 cursos de aprendizaxe permanente en acuicultura. Accións formativas financiables nun 75% polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), na medida 2.5.1 no marco do Programa Operativo para España do FEMP 2014-2020
[19/10/2017]

Máis información