Usted está aquí

Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa (IGAFA)

Acuicultura e mergullo son as dúas formacións que se imparten no IGAFA. A súa situación na Illa de Arousa, zona galega de maior establecemento de cultivos mariños, as súas excelentes instalacións e a colaboración con diversas empresas fan do IGAFA un centro de referencia de formación en materia de acuicultura.

Infraestrutura

 • 11 Aulas para impartir as clases teóricas
 • Biblioteca
 • Salón de actos
 • Máis de 1.200 m2 para a realización de prácticas e a experimentación en acuicultura.
 • Laboratorios,
  • para acondicionamento dos reproductores
  • incubación
  • cultivo larvario
  • alimentación larvaria
  • e preengorde
  • catro dotados con material óptico
 • Criadoiros específicos
 • Dúas gaiolas
  • engorde de peixes
  • crustáceos
 • Parque flotante para cultivo de moluscos.
 • Ademais, a escola dispón dun areal cedido pola Confraría de Pescadores da zona no que se sitúa un parque intermareal.
 • Para o mergullo, a escola conta cos medios e equipamento máis avanzado para garantir a seguridade nas inmersións.
  • Piscina interior
  • Foxo-piscina exterior
  • Cámar hiperbárica
  • Estación de carga de gases
  • Campo de prácticas no mar etc...

Datos de contacto

Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA)
Rúa Niño do Corvo, s/n
36626 A Illa de Arousa-Pontevedra
Tlf 886 159 304
Fax 886 159 320
Email igafa@xunta.es

 

NOMEAMENTO da Comisión de Avaliación da convocatoria das bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura

 

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2020 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de recolector/a de recursos específicos con técnicas de mergullo no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) na Illa de Arousa

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro que modifica a resolución do 25 de xuño de 2019 pola que se convocan dous cursos (2) de recolector/a de recursos específicos con técnicas de mergullo no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) na Illa de Arousa

RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2019 da Dirección Xeral de Desenvolvemento pesqueiro pola que se convocan dous cursos (2) de recolector/a de recursos específicos con técnicas de mergullo no instituto galego de formación en acuicultura (IGAFA) na Illa de Arousa

RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro que modifica a resolución do 25 de xuño de 2019 pola que se convocan dous cursos (2) de recolector/a de recursos específicos con técnicas de mergullo no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) na Illa de Arousa

 

Normativa dos ciclos formativos

DECRETO 197/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Cultivos
Acuícolas (2.5 Mb)

DECRETO 198/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións
Subacuáticas e Hiperbáricas (900 Kb)

DECRETO 199/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo dociclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Acuicultura (2.8 Mb)

 

Formación non regrada

IGAFA. Oferta Formativa. Curso 2019-2020 - 12/02/2020

Listaxe de solicitantes dos cursos de recolector para realizar as probas físicas - 27/08/2019

Acta das probas físicas para o curso de Recolector de recursos específicos con técnicas de mergullo - 03/09/2019

Listaxe de solicitantes dos cursos de recolector para realizar as probas físicas 17/09/2019

Acta das probas físicas para o curso de Recolector de recursos específicos con técnicas de mergullo (17/10/2019)

Acta do sorteo das probas físicas para o curso de Recolector de recursos específicos con técnicas de mergullo (17/10/2019)