Usted está aquí

Escola oficial Naútico-Pesqueira de Ribeira

A Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira, situada na praia de Coroso, nace co obxectivo de cubrir a demanda e necesidades formativas tanto no que se refire a ensinanzas reguladas coma a ensinanzas profesionais para adultos.

Infraestrutura

  • Aulas para ensinanza
  • Simulador puente

Datos de contacto

Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira
Rúa dos Estudantes, 7
15960 Ribeira-A Coruña
Tlf 881 866 317
Fax 881 866 328
Email escola.oficial.nautica.ribeira@xunta.gal

 

Normativa dos ciclos formativos

DECRETO 194/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Navegación e Pesca de Litoral. (3 Mb)


DECRETO 94/2013, do 6 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura. (4 Mb)


DECRETO 191/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións (3 Mb)


DECRETO 193/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións (4 Mb)

 

Formación non regrada

Ribeira. Oferta Formativa. Curso 2021-2022 - 16/12/2021