Usted está aquí

Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Avisos

  • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616C) (639 Kb)
  • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia (572 Kb)
  • RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar polo que se adía a celebración das probas para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia para a convocatoria de maio provocado pola situación de estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, no que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 (156 Kb)
  • RESOLUCIÓN de 16 de marzo da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar polo que se apraza a celebración das probas para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia para a convocatoria de marzo (271 Kb)

Exames

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
- 25/11/2020-Presencial
30/11/2020 10/11/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 25/11/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 01/12/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 02/12/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 30/12/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
01/12/2020 11/11/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 25/11/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 25/11/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 25/11/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 02/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 02/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 02/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 14/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 14/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 14/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 30/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 30/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 30/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 30/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
02/12/2020 10/11/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 25/11/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 03/12/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 14/12/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 18/01/2021Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
VIGO
- 26/11/2020-Presencial
30/11/2020 09/11/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 24/11/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 01/12/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 11/12/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 28/12/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
01/12/2020 12/11/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 26/11/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 02/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 02/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 18/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 18/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 13/01/2021Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 13/01/2021Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
02/12/2020 10/11/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 25/11/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 03/12/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 07/12/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 17/12/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 13/01/2021Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
03/12/2020 11/11/2020Capitán/a de Iate (teoría)Presencial
03/12/2020 25/11/2020Capitán/a de Iate (teoría)Presencial
03/12/2020 04/12/2020Capitán/a de Iate (teoría)Presencial
03/12/2020 17/12/2020Capitán/a de Iate (teoría)Presencial
03/12/2020 13/01/2021Capitán/a de Iate (teoría)Presencial
RIBEIRA
- 27/11/2020-Presencial
30/11/2020 11/11/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 24/11/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 02/12/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 04/12/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
30/11/2020 23/12/2020Patrón/oa de Navegación Básica (Teoría)Presencial
01/12/2020 11/11/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 24/11/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 24/11/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 02/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 04/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 04/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 23/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
01/12/2020 23/12/2020Patrón/oa de Embarcacións de Lecer (Teoría)Presencial
02/12/2020 11/11/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 24/11/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 03/12/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 04/12/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial
02/12/2020 23/12/2020Patrón/oa de Iate (Teoría)Presencial