Usted está aquí

Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Avisos

  • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616C) (639 Kb)
  • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia (572 Kb)
  • RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar polo que se adía a celebración das probas para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia para a convocatoria de maio provocado pola situación de estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, no que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 (156 Kb)
  • RESOLUCIÓN de 16 de marzo da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar polo que se apraza a celebración das probas para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia para a convocatoria de marzo (271 Kb)

Exames

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
- 08/04/2021Medidas hixiénicas e horario de LecerPresencial
12/04/2021 22/03/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
12/04/2021 09/04/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
12/04/2021 12/04/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
12/04/2021 13/04/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
12/04/2021 16/04/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
13/04/2021 22/03/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 22/03/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 09/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 09/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 12/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 12/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 14/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 14/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 16/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 16/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
14/04/2021 22/03/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
14/04/2021 09/04/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
14/04/2021 12/04/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
14/04/2021 15/04/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
14/04/2021 16/04/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
VIGO
- 13/04/2021Medidas hixiénicas e horario de LecerPresencial
12/04/2021 24/03/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
12/04/2021 08/04/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
12/04/2021 12/04/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
12/04/2021 13/04/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
13/04/2021 25/03/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 26/03/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 08/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 08/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 12/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 12/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 14/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 14/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 14/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 14/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 15/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
13/04/2021 15/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecerPresencial
14/04/2021 24/03/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
14/04/2021 08/04/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
14/04/2021 12/04/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
14/04/2021 15/04/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
14/04/2021 16/04/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
15/04/2021 24/03/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
15/04/2021 08/04/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
15/04/2021 12/04/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
15/04/2021 16/04/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
15/04/2021 16/04/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
15/04/2021 16/04/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
RIBEIRA
12/04/2021 24/03/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
13/04/2021 24/03/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 07/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 07/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 12/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
13/04/2021 14/04/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
14/04/2021 24/03/2021Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial