Usted está aquí

Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Avisos

  • RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616D) (642 Kb)

 CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
- 19/08/2022Horarios de exames e medidas hixiénicasPresencial
12/09/2022 19/08/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 07/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 14/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 15/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
13/09/2022 19/08/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 19/08/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 07/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 07/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 16/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 16/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
14/09/2022 19/08/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 07/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 16/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 20/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 20/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
VIGO
- 07/09/2022Horario e medidas hixiénicasPresencial
12/09/2022 19/08/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 05/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 13/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 20/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
13/09/2022 19/08/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 05/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 05/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 14/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 22/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 22/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
14/09/2022 19/08/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 05/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 16/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 22/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
15/09/2022 19/08/2022Capitán/a de iate (teoría)Presencial
15/09/2022 05/09/2022Capitán/a de iate (teoría)Presencial
15/09/2022 08/09/2022Capitán/a de iate (teoría)Presencial
15/09/2022 16/09/2022Capitán/a de iate (teoría)Presencial
15/09/2022 22/09/2022Capitán/a de iate (teoría)Presencial
RIBEIRA
12/09/2022 19/08/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 06/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 14/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
12/09/2022 15/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)Presencial
13/09/2022 19/08/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 06/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 15/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
13/09/2022 19/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)Presencial
14/09/2022 19/08/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 06/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 08/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 16/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial
14/09/2022 20/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)Presencial