Usted está aquí

Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Avisos

  • RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616D) (642 Kb)

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
- 07/03/2022Horario e medidas hixiénicasPresencial
21/03/2022 07/03/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
22/03/2022 07/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 07/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 07/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 18/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 18/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 18/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 24/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 24/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 24/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 24/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 24/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 30/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 30/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 30/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 21/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 21/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 21/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 07/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (complementario PNB)Presencial
22/03/2022 18/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (complementario PNB)Presencial
22/03/2022 30/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (complementario PNB)Presencial
22/03/2022 21/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (complementario PNB)Presencial
23/03/2022 07/03/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
23/03/2022 18/03/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
23/03/2022 24/03/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
23/03/2022 29/03/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
23/03/2022 22/04/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
VIGO
- 14/03/2022Horario e medidas hixiénicasPresencial
21/03/2022 03/03/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
21/03/2022 18/03/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
21/03/2022 22/03/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
21/03/2022 31/03/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
21/03/2022 20/04/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
22/03/2022 08/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 18/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 18/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 23/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 01/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 01/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 21/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 21/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
23/03/2022 03/03/2022Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
23/03/2022 18/03/2022Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
23/03/2022 24/03/2022Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
23/03/2022 31/03/2022Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
23/03/2022 20/04/2022Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial
24/03/2022 03/03/2022Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
RIBEIRA
21/03/2022 01/03/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
22/03/2022 01/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 17/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 24/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 25/03/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
22/03/2022 21/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
23/03/2022 01/03/2022Patrón/patroa de iate (Teoría)Presencial


CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
- 02/05/2022Proposta de tribunais de lecerPresencial
- 21/04/2022Horario e medidas hixiénicasPresencial
09/05/2022 13/04/02022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 03/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 03/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 10/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 13/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
10/05/2022 13/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 13/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 03/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 03/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 03/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 13/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 13/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 16/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 16/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 13/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (complementario PNB)Presencial
10/05/2022 03/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (complementario PNB)Presencial
10/05/2022 03/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (complementario PNB)Presencial
10/05/2022 16/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (complementario PNB)Presencial
11/05/2022 13/04/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 03/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 03/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 13/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 13/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
VIGO
- 06/05/2022Horario e medidas hixiénicasPresencial
09/05/2022 18/04/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 02/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 05/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 10/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
10/05/2022 13/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 02/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 05/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 11/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
11/05/2022 13/04/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 02/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 05/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 12/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
12/05/2022 13/04/2022Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
12/05/2022 02/05/2022Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
12/05/2022 05/05/2022Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
12/05/2022 16/05/2022Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
12/05/2022 16/05/2022Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
RIBEIRA
09/05/2022 20/04/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 03/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 05/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 10/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
09/05/2022 13/05/2022Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
10/05/2022 20/04/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 03/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 05/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 12/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
10/05/2022 13/05/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
11/05/2022 20/04/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 03/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 05/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 13/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
11/05/2022 16/05/2022Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial