Usted está aquí

Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Avisos

  • RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616C) (628 Kb)
  • RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616D) (693 Kb)

 CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
- 03/09/2021Horario de exames de lecerPresencial
06/09/2021 28/07/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 17/08/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 02/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 07/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 10/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 01/10/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
07/09/2021 29/07/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 30/07/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 13/08/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 17/08/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 02/09/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 02/09/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 09/09/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 09/09/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 15/09/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 15/09/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 04/10/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 04/10/2021Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
08/09/2021 29/07/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 13/08/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 02/09/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 09/09/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 10/09/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 01/10/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
VIGO
- 02/09/2021Horario de exames de lecerPresencial
06/09/2021 10/08/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 25/08/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 02/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 07/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 09/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 27/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
07/09/2021 10/09/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 25/08/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 02/09/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 08/09/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 13/09/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 08/10/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
08/09/2021 10/08/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 26/08/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 02/09/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 09/09/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 13/09/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 14/10/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
09/09/2021 10/08/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
09/09/2021 26/08/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
09/09/2021 02/09/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
09/09/2021 10/09/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
09/09/2021 16/09/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
09/09/2021 16/09/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
09/09/2021 11/10/2021Capitán/á de iate (Teoría)Presencial
RIBEIRA
06/09/2021 28/07/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 12/08/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 02/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 08/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 13/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
06/09/2021 29/09/2021Patrón/patroa para navegación básica (Teoría)Presencial
07/09/2021 28/07/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 12/08/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 02/09/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 09/09/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 13/09/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
07/09/2021 29/09/2021 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)Presencial
08/09/2021 28/07/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 12/08/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 02/09/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 09/09/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 13/09/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial
08/09/2021 29/09/2021Patrón/oa de iate (Teoría)Presencial