Usted está aquí

Titulacións naútico-pesqueiras

Normativa

Escolas

Ofertas formativas non regradas

Ferrol. Oferta formativa. Curso 2021-2022

Vigo. Oferta Formativa. Curso 2021-2022

Ribeira. Oferta Formativa. Curso 2021-2022

IGAFA. Oferta Formativa. Curso 2021-2022

Exames ordinarios libres para titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/a local de pesca e patrón/a costeiro polivalente ano 2021

Calendario de Exames de Capitán/a de Pesca de Convocatoria Libre de Setembro de 2021 de VIGOCONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións naútico-pesqueiras
FERROL
17/11/2021 - 18/11/2021 05/11/2021Actualización de embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)Presencial
17/11/2021 - 18/11/2021 12/11/2021Actualización de embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)Presencial
17/11/2021 - 18/11/2021 25/11/2021Actualización de embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)Presencial
06/10/2021 - 07/10/2021 05/10/2021Actualización formación básica en seguridade marítimaPresencial
06/10/2021 - 07/10/2021 11/10/2021Actualización formación básica en seguridade marítimaPresencial
06/10/2021 - 07/10/2021 25/10/2021Actualización formación básica en seguridade marítimaPresencial
15/09/2021 - 16/09/2021 02/09/2021Actualización formación básica en seguridade marítimaPresencial
15/09/2021 - 16/09/2021 21/09/2021Actualización formación básica en seguridade marítimaPresencial
15/09/2021 - 16/09/2021 21/10/2021Actualización formación básica en seguridade marítimaPresencial
06/09/2021 24/08/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)Presencial
06/09/2021 06/09/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)Presencial
13/09/2021 08/09/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)Presencial
13/09/2021 23/09/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)Presencial
29/09/2021 21/09/2021Actualizaciónde embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)Presencial
29/09/2021 21/10/2021Actualizaciónde embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)Presencial
20/10/2021 15/10/2021Actualización de embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)Presencial
20/10/2021 19/10/2021Actualización de embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)Presencial
20/10/2021 25/10/2021Actualización de embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)Presencial
03/11/2021 27/10/2021Actualización formación básica en seguridade marítimaPresencial
03/11/2021 29/10/2021Actualización formación básica en seguridade marítimaPresencial
03/11/2021 09/11/2021Actualización formación básica en seguridade marítimaPresencial
01/12/2021 23/11/2021Actualización formación básica en seguridade marítimaPresencial
VIGO
10/09/2021 16/09/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
10/09/2021 06/10/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
13/09/2021 16/09/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección Ponte e común)Presencial
13/09/2021 06/10/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección Ponte e común)Presencial
05/10/2021 11/10/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
05/10/2021 25/10/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
28/10/2021 03/11/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
28/10/2021 19/11/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
23/11/2021 25/11/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
RIBEIRA
01/10/2021 21/10/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial


CONVOCATORIA LIBRE
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións naútico-pesqueiras
VIGO
10/09/2021 20/09/2021Capitán/á de pescaPresencial
10/09/2021 04/10/2021Capitán/á de pescaPresencial