Usted está aquí

Proxectos de Acuicultura sometidos ao procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental establece que o órgano substantivo deberá publicar na súa sede electrónica:

  • A decisión sobre a autorización ou denegación dos proxectos sometidos a avaliación de impacto ambiental (artigos 42º e 48º da lei).
  • Referencia ao Diario Oficial de Galicia correspondente no que se publicou a declaración de impacto ambiental (artigos 42º e 48º).
  • Programa de Vixilancia Ambiental (artigo 52º)
  • Listado de Comprobación (artigo 52º)


Listado dos proxectos 

Código

Denominación

Tipo Establecimiento

Localización

Promotor

Enlace

 

Permiso e concesión de actividade para un establecemento de acuicultura.

Criadeiro de moluscos

Estibada da Marta, O Freixo, T. M. de Outes (A Coruña)

Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia

Ver ficha do proxecto

 

Modificación dunha planta de cultivos mariños titularidade de Nueva Pescanova Biomarine Center, S.L., situada en Ardia (O Grove).

Criadeiro e Granxa Mariña

Ardía - O Grove (Pontevedra)

Nueva Pescanova Biomarine Center, S.L.,

Ver ficha do proxecto

 

Ampliacións das instalacións de acuicultura de Acuicodoro S.L. no polígono empresarial de Cuiña, Cervo (Lugo)

Criadoiro e Granxa Mariña

Cervo (Lugo)

Acuidoro S.L.

Ver ficha do proxecto

 

Cultivo de mexillón mediante a instalación de liñas de cultivo (long-line)

Líneas de cultivo (Long-line)

Distrito Martímo Camariñas

Polígono A

Mariscos Ricamar S.L.

Ver ficha do proxecto

 

Instalación de gaiolas en estrutura flotante para cultivos politróficos (crustáceos alimentados de restos de mexilón)

Gaiolas

Distrito Martímo Caramiñal

Polígono D

Begnino Triñanes e outros

Ver ficha do proxecto

 

Concesión temporal de carácter experimental para a instalación e explotación dunha plataforma mariña de fluxo forzado para primeira fase de preengorde de semente de moluscos bivalvos (Exp. Venerupisgal 3)

Batea experimental

Distrito Martímo Caramiñal

Venerupisgal, S.L.

Ver ficha do proxecto

 

Concesión temporal de carácter experimental para preengorde de moluscos bivalvos nas cuadrículas 113 e 130 do polígono B, do distrito marítimo do Caramiñal (EXP BOO 2 e EXP BOO 3)

Batea experimental

Distrito Marítimo do Caramiñal

Manuel Antonio Boo Pardavila

Ver ficha do proxecto