Usted está aquí

Pesca

A importancia da pesca en Galicia é un feito incuestionable, acreditado por unha frota de preto de 4.500 buques, unhas capturas de peixe fresco superiores aos 187 millóns de quilogramos e unha facturación de 432 millóns de euros no exercicio 2014.

Este sector constitúe a única actividade económica de Galicia que ten sido capaz de manter os seus niveis de produtividade nos últimos anos.

A frota galega Pesca deportiva