Novas

17/06/2019. A Consellería do Mar reafirma a súa aposta polo futuro da industria transformadora dos produtos do mar para que consolide o seu liderado mundial e mellore o valor engadido e a venda dos seus produtos

16/06/2019. Radar On RAIA permitirá incorporar radares de alta frecuencia á rede de observación transfronteiriza operativa desde 2008, na que participan varios organismos dependentes da Consellería do Mar

15/06/2019. A Consellería do Mar presenta aos grupos de acción local do sector pesqueiro desta zona unha guía metodolóxica para impulsar proxectos innovadores na liña de costa que vai desde Rianxo ata Noia