Vostede está aquí

Instrucións, protocolos e medios de contacto da Consellería do Mar durante a emerxencia sanitaria

 1. INSTRUCCIÓNS, do 17 de marzo de 2020, da Consellería do Mar desenvolvendo o acordo do Centro de Coordinación Operativa (CECOP) do 15 de marzo polo que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemioloxica do Coronavirus COVID-19
 2. Medidas preventivas a aplicar ao persoal que desempeñe funcións de carácter esencial 
 3. Recomendación de medidas a adoptar nos buques de pesca e marisqueo e auxiliares de acuicultura con porto base en Galicia
 4. Recomendación de medidas a adoptar nos puntos de primeira venda de produtos do mar
 5. Instrucións e recomendacións sobre o desenvolvemento da actividade marisqueira
 6. Servizos esenciais nos portos para garantir a actividade portuaria pesqueira
 7. COMUNICADO da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro aos grupos de acción local do sector pesqueiro durante o período de medidas preventivas como consecuencia da evolución do Coronavirus COVID-19
 8. RESOLUCIÓN de 16 de marzo da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar polo que se apraza a celebración das probas para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia para a convocatoria de marzo.
 9. RESOLUCIÓN única da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña que prorroga o período de vixencia das autorizacións para o exercicio de actividades de marisqueo (recursos xerais e específicos)
 10. RESOLUCIÓN única da Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Vigo que prorroga o período de vixencia das autorizacións para o exercicio de actividades de marisqueo (recursos xerais e específicos)
 11. RESOLUCIÓN única da Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Celeiro – Lugo que prorroga o período de vixencia das autorizacións para o exercicio de actividades de marisqueo (recursos xerais e específicos)