Vostede está aquí

Contratación pública

Perfil do contratante

Órgano de contratación
Consellería do Mar
Contacto

Enderezo
Bloque 5, 2º andar (edificio dos espellos)
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
Galicia. España

Teléfonos:
+00 34 981 545 742
+00 34 981 544 046
Lugar de presentación de ofertas
Rexistro Único e Información da Xunta de Galicia en San Caetano
15781 Santiago de Compostela
Galicia. España

Fax:
+00 34 981 544 047

Correo electrónico:

licitacion.marping@xuntapong.es