Novidade

ACORDO polo que se anuncia a convocatoria das persoas aspirantes para a entrevista da segunda fase da valoración conforme á Orde do 5 de outubro de 2023 (DOG nº196 do 21 de outubro) pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan dúas bolsas de formación en materia de investigación mariña para persoas con titulación superior (código de procedemento 609E)

Ficheiros