Novidade

ACTA DO SORTEO celebrado na Xefatura Territorial de Vigo para dirimir o empate entre aspirantes admitidos no proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación a pé na modalidade de ourizo para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría da Guarda

Ficheiros