Vostede está aquí

Anuncios


BASES da convocatoria para a cobertura temporal por persoal funcionario interino dun posto reservado á escala de Mestres/as de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, dependente da Consellería do Mar. (05/01/2021)
[05/01/2021]

Máis información