Vostede está aquí

Anuncios


BASES da convocatoria para a contratación con carácter temporal de persoal laboral para a cobertura de dous postos de oficial de segunda (grupo IV, categoría 18) na Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, dependente da Consellería do Mar
[08/10/2021]

Máis información