Novidade

COMUNICACIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña relativa á celebración dun sorteo para dirimir o empate entre dezanove (19) persoas candidatas para a cobertura de catro (4) prazas vacantes para o acceso ao permiso de explotación na modalidade xeral para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de pescadores de Muros

Ficheiros