Novidade

LISTADO PROVISIONAL de aspirantes admitido/as e excluído/as para a cobertura temporal por persoal funcionario interino dun posto reservado á escala de profesores/as numerarios/as de Institutos Politécnicos Marítimos Pesqueiros, con destino no Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa (DOG 8/3/2024): especialidade medicina subacuática e hiperbárica (PEC994030136235020)

Ficheiros