Vostede está aquí

Anuncios


LISTAS DEFINITIVAS coas puntuacións do proceso selectivo para a contratación con carácter temporal de persoal laboral para a cobertura de dous postos de oficial de segunda (grupo IV, categoría 18), na Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, dependente da Consellería do Mar
[10/01/2022]

Máis información