Novidade

LISTAS PROVISIONAIS de solicitudes admitidas e excluídas conforme á Orde do 29 de decembro de 2023 (DOG nº 22 do 31 de xaneiro de 2024) pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan catro bolsas de formación de persoal auxiliar en materia de investigación mariña, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE609B)

Ficheiros