Novidade

LISTAXE PROVISIONAL de solicitudes excluídas no proceso selectivo para a contratación con temporal de persoal laboral para a cobertura dun posto de oficial 1ª mantemento (grupo III, categoría 069), no Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (Lugo)

Ficheiros