Vostede está aquí

Anuncios


ORDE do 11 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ás persoas armadoras de buques pesqueiros conxeladores do Censo unificado de palangre de superficie con porto base en Galicia para paliar as dificultades de comercialización ocasionadas como consecuencia da pandemia de COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PE209M)
[17/11/2020]

Máis información