Vostede está aquí

Anuncios


ORDE do 18 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2022, para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, para a preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización correspondentes a 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE155C)
[01/08/2022]

Máis información