Vostede está aquí

Anuncios


ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2018 para a concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), tramitada como anticipado de gasto
[04/01/2018]

Máis información