Vostede está aquí

Anuncios


ORDE do 4 de xaneiro de 2021 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2021 para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, tramitada como anticipado de gasto.
[14/01/2021]

Máis información