Vostede está aquí

Anuncios


Relación DEFINITIVA de aspirantes e puntuacións obtidas no proceso selectivo para a contratación temporal de persoal remudista para cubrir a tempo parcial un posto de capataz de explotacións marisqueiras (grupo III, categoría 88), na Xefatura Comarcal de Pontevedra (16/03/2016)
[16/03/2016]

Máis información