Novidade

REQUIRIMENTO da Xefatura territorial da Consellería do Mar en Vigo de emenda de documentación nunha solicitude presentada no proceso selectivo de acceso ao permiso de explotación de lapa na modalidade de marisqueo a pé da confraría da Guarda

Ficheiros