Novidade

RESOLUCIÓN da Dirección Territorial da Consellería do Mar en Vigo pola que se convoca un proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo xeral a pé na Confraría de Moaña