Novidade

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da convocatoria pola que se adxudican as bolsas de formación de persoal auxiliar en materia de investigación mariña, tramitado como expediente anticipado de gasto convocada pola orde do 29 de decembro de 2023