Vostede está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, do 5 de xaneiro de 2022, pola que se nomean as persoas candidatas seleccionadas para a contratación con carácter temporal de dous postos de oficial de segunda (grupo IV, categoría 18), na Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
[10/01/2022]

Máis información