Vostede está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Vigo pola que se fai pública a relación definitiva das embarcacións seleccionadas e non seleccionadas para o outorgamento do permiso de explotación na modalidade de marisqueo con vara desde embarcación no plan de xestión da confraría de Baiona
[20/05/2021]

Máis información