Novidade

RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial de Vigo pola que se publica o nome da persoa aspirante seleccionada e o listado das non seleccionadas no proceso selecti para o acceso ao permiso de explotación de ourizo na modalidade de a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría da Guarda, e se abre o prazo para a presentación de documentación

Ficheiros