Vostede está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014- 2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 22, do 31 de xaneiro)
[13/01/2020]

Máis información