Vostede está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Centro de Innovación de Estudios Jurídicos Marítimos y Pesqueros (MarInnLeg)
[09/01/2018]

Máis información