Vostede está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2020 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro que modifica a resolución do 04 de febreiro de 2020 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convocan varios cursos na Aula de Seguridade e Salvamento da Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol. Acción formativa financiable nun 75% polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) na medida 1.6.1. no marco do Programa Operativo para España do FEMP 2014-2020
[25/03/2020]

Máis información