Vostede está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2019, da xefatura territorial da Consellería do Mar na Coruña, pola que se publica a relación provisional do proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de poliquetos ao abeiro do plan de xestión para o recurso específico poliquetos, modalidade de mergullo con subministro de aire dende superficie, da confraría de pescadores de Lira aprobado para o ano 2019
[30/10/2019]

Máis información