Vostede está aquí

Anuncios


RESOLUCIÓN do tribunal de selección de persoal remudista para cubrir temporalmente un Posto base subgrupo C1, (grupo III, categoría 62), con destino na Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, en Santiago de Compostela, polo que se aproba a baremación DEFINITIVA (Anexo). (10/06/2016)
[10/06/2016]

Máis información