Vostede está aquí

Poxas públicas de bens mobles patrimoniais

Acta correspondente á apertura dos sobres B da poxa da patrulleira "Serra Barbanza".

Prego de condicións que rexirán a venda en primeira, segunda e terceira poxa a alza, mediante o preocedemento de presentación de ofertas en sobre pechado con apertura en acto público da embarcación patrulleira "Serra Barbanza"

Prego.

AnexoIV

Publicación acta e convocatoria da mesa "B" da poxa "Serra Barbanza"

Acta de constitución.

Apertura de ofertas

Publicación do resultado da poxa "Serra Barbanza"

Resolución